1 1

CEPI Eurokraft

CEPI Eurokraft is the European Association for Producers of Sack Kraft Paper for the Paper Sack Industry and Kraft Paper for the Packaging Industry. It has ten member companies representing a volume of 2,5 Million tons of paper produced in ten countries.

CEPI Eurokraft

CEPI Eurokraft is the European Association for Producers of Sack Kraft Paper for the Paper Sack Industry and Kraft Paper for the Packaging Industry. It has ten member companies representing a volume of 2,5 Million tons of paper produced in ten countries.

Latest news

VIDEO RELEASE: Good choices come naturally

VIDEO RELEASE: Good choices come naturally

The new video by CEPI Eurokraft and EUROSAC shows how we intuitively distinguish between right and wrong in different situations – whether on a date, at the supermarket or in terms of a sustainable lifestyle. So why not simply do the right thing when looking for... read more

PRESS RELEASE, Sweden: Viktigt välja rätt bärkasse

Globalt är nedskräpning i form av plast ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i havet. Större plastpartiklar orsakar olika slags skador på däggdjur och fåglar. Mikropartiklar av plast kan tas upp i vattenlevande organismer och på så sätt komma in i... read more

Events

Get in contact with CEPI Eurokraft

Contact
Share This